Tuomasyhteisön syyskokous valitsee hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valintaa valmistelee kevätkokouksen valitsema nimitysvaliokunta. Tavoitteena on, että 1/3 hallituksesta vaihtuu vuosittain.

Vuonna 2024 hallituksen jäseniä on 9:

  • Risto Lehtinen, puheenjohtaja
  • Jan Ahonen, varapuheenjohtaja
  • Petri Lehtipuu
  • Henri Järvinen
  • Juki Orpana
  • Eija Somervuori
  • Terhi Lambert-Karjalainen
  • Hanna Rinkineva
  • Kristiina Huotari

Nuorten aikuisten edustajana on Heta Kallioranta. Hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja.