Tuomasyhteisön syyskokous valitsee hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valintaa valmistelee kevätkokouksen valitsema nimitysvaliokunta. Tavoitteena on, että 1/3 hallituksesta vaihtuu vuosittain.

Vuonna 2022 hallituksen jäseniä on 8:

  • Risto Lehtinen, puheenjohtaja
  • Karoliina Nivari 
  • Jan Ahonen
  • Petri Lehtipuu
  • Henri Järvinen
  • Riitta Silvennoinen, varapuheenjohtaja
  • Heidi Zitting
  • Juki Orpana

Hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja.