Tuomasyhteisön syyskokous valitsee hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valintaa valmistelee kevätkokouksen valitsema nimitysvaliokunta. Tavoitteena on, että 1/3 hallituksesta vaihtuu vuosittain.

Vuonna 2021 hallituksen jäseniä on 9:

  • Karoliina Nivari (puheenjohtaja)
  • Anne Pönni (varapuheenjohtaja)
  • Mari Rauhala
  • Jan Ahonen
  • Petri Lehtipuu
  • Henri Järvinen
  • Heikki Ruismäki
  • Riitta Silvennoinen
  • Heidi Zitting

Hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja.