Tuomasyhteisön syyskokous valitsee hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valintaa valmistelee kevätkokouksen valitsema nimitysvaliokunta. Tavoitteena on, että 1/3 hallituksesta vaihtuu vuosittain.

Vuonna 2023 hallituksen jäseniä on 8:

  • Risto Lehtinen
  • Jan Ahonen
  • Petri Lehtipuu
  • Henri Järvinen
  • Heidi Zitting
  • Juki Orpana
  • Eija Somervuori
  • Terhi Lambert-Karjalainen

Hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja.

TY Kokoustiedote 1-2023