Yhdistyksen kokouksen hyväksymät toimintasuunnitelmat, vuosikertomus ja tilinpäätös:

TY toimintasuunnitelma vuodelle 2022

VUOSIKERTOMUS-2021