Söndagar klockan 18

Mikael Agricolakyrkan
Fabriksgatan 23, Helsingfors

Tomasmässan kallar alla sökare till fest, till att tjäna Gud och vår nästa, till att växa tillsammans.

Speciellt välkomna till Tomasmässan är alla tvivlare och alla som känner sig svaga i tron.

Vi firar Tomasmässa söndagar klockan 18, i Mikael Agricolakyrkan i Helsingfors. Man kan också delta via vår Youtube-kanal.

Tomasmässan är en fest. Vi utgår ifrån Bibelns berättelse om festen i fariséens hem – en fest med både en värd, en prostituerad, folk ifrån byn och Jesus. Bland dem som förbereder Tomasmässan och bland de många festdeltagarna finns det motsvarigheter till alla dessa.

Att mässan är så populär beror på bland annat följande:

De syndigas solidaritet och ekumeni: alla är välkomna
Varje mässa förbereds av ett stort team
Musiken i mässan är omväxlande och fördomsfri
Bönen genomsyrar mässan från början till slut
Tomasmässan följer med sin tid; vi prövar och förnyar oss
Modern andlighet och kyrkans traditioner förenas i liturgin och symboliken
Tomasmässan förbereds tillsammans
Varje mässa förbereds av en grupp på  cirka 70 frivilliga. Gruppens sammansättning varierar från vecka till vecka. Musikerna och kören består av 15–30 personer. Förutom liturgen fungerar 17 präster och utbildade lekmän som böneasssistenter och nattvardsutdelare. Predikanterna har mycket varierande bakgrund. Vi behöver alltid folk till olika uppgifter, bland annat med att hjälpa till vid bönealtaret, läsa text och förböner. Anmäl dig till Tomasmässans kansli eller till mässvärden eller -värdinnan.

Den första Tomasmässan (som firades 10.4.1988) föddes ur en andlig mosaik, av att mycket olika människor kom samman för att be och finna en gemensam gudstjänst. På bara några år fanns mässan i hela Finland och har därefter spritt sig också utamför vårt lands gränser. Tomasmässan har också påverkat vår evangelisklutherska kyrkas dagsgudstjänst.

Mässordning
Procession och inledning
Förbön
Textläsning och predikan
Trosbekännelse
Kollekt
Syndabekännelse och avlösning

Nattvarden
Välsignelse och sändning
Gå i frid och tjäna Herren med glädje!

Tuomasyhteisö ry.
Tehtaankatu 23 B
FI–00150 Helsinki
FINLAND

Tel. +358 50 331 1634

Email: toimisto@tuomasmessu.fi