Tuomasyhteisö kerää henkilön osoite- ja yhteystietoja asiakastietojärjestelmäänsä.

Henkilön yhteystietoja käytetään tiedotettaessa yhdistyksen toiminnasta.

Tuomasyhteisön asiakastietojärjestelmän tietoja käyttävät yhdistyksen nimetyt toimihenkilöt.

Yhteyshenkilönä rekisteriasioissa on yhdistyksen toiminnanjohtaja.

Henkilöt ovat itse antaneet yhteystietonsa Tuomasyhteisö ry:n rekisterikäyttöön.

Järjestelmään tallennettavia henkilöitä ovat esimerkiksi

  • Yhdistyksen jäsenet
  • Vapaaehtoistyötä tekevät henkilöt
  • Yhteisön toiminnasta kiinnostuneet henkilöt
  • Organisaation työntekijät
  • Sidosryhmien yhteyshenkilöt

Tietoja ei luovuteta kolmannen osapuolen käyttöön eikä siis myöskään EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteriä säilytetään teknisin suojakeinoin suojatussa tietojärjestelmässä ja tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Henkilötietoja ovat oikeutettuja käsittelemään vain ne Rekisterinpitäjän työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Rekisteriä voi käyttää vain henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietojen käsittelyssä noudatetaan Henkilötietolain 32§ suojaamisvelvoitetta ja 33§ vaitiolovelvollisuutta.

Henkilöllä on henkilötietolain §26:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tässä rekisteriselosteessa mainitulle rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Tietojen antamisesta voidaan periä kohtuullinen korvaus, jos siitä, kun henkilö edellisen kerran sai rekisterin tiedot tarkistettavakseen, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi