• Kunnioita toisen fyysistä ja psyykkistä tilaa. Älä koske toiseen kysymättä lupaa. Kuuntele ja muuta käytöstäsi, jos joku ilmaisee sinulle, että käytöksesi tekee hänen olonsa epämukavaksi.
  • Älä oleta. Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia esimerkiksi toisten sukupuolesta, taustasta, kansallisuudesta, seksuaalisuudesta tai perhesuhteista.
  • Kunnioita mielipiteiden moninaisuutta. Anna toisille tilaa, kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja muista ihmisten moninaisuus. Jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseensä ja samalla vastuu siitä, mitä ja miten sanoo.
  • Puutu. Mikäli todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi.
  • Kannusta ja tue. Ota vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta. 
  • Ole avoin. Kohtaa uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti, ota jokainen vastaantuleva asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä. Erehtyminen ja kysyminen on sallittua.

Tuomasyhteisön häirintäyhdyshenkilöt:

Kati Pirttimaa: kati.pirttimaa@tuomasmessu.fi

Jan Ahonen: jan.ahonen@evl.fi

Heidi Zitting: heidi.zitting@diak.fi

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5/2023