Tuomasyhteisö ry on Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjäsen ja jäsen Helsingin ekumeenisessa toimikunnassa. Helsingin ekumeeninen toimikunta on kaupungissa toimivien seurakuntien ja yhteisöjen neuvottelu- ja yhteistyöelin. Tarkoituksena on edistää kristittyjen yhteyttä Helsingissä. Toimikunnalla on toimintaa erityisesti tammikuisella rukousviikolla ja lokakuisella vastuuviikolla. Lisäksi se järjestää elo-syyskuun vaihteessa luontoarvoja esiin tuovan Kirkot pihalla -tapahtuman. HET:n toiminnasta löydät tietoja täältä:

https://www.facebook.com/paikallistaekumeniaahelsingissa

Jokainen on arvokas – Helsingin ekumeenisen toimikunnan kannanotto

Raamatun mukaan ”Jumala loi ihmisen kuvakseen” (1.Moos. 1:27). Tämän vuoksi jokainen ihminen on Jumalan kuvaksi luotuna yhtä arvokas. Haluamme helsinkiläisinä kristittyinä, seurakuntina ja kristillisinä yhteisöinä oppia Jeesuksen opetuksen mukaisesti rakastamaan lähimmäisiämme niin kuin itseämme. Emme hyväksy rasismia missään muodossa. Monet vähemmistöihin kuuluvat ihmiset kuten maahan muuttaneet kokevat syrjintää, vihamielisyyttä, häirintää ja kiusaamista.

Kannustamme seurakunnissamme ja yhteisöissämme myönteiseen asenteeseen, käytökseen ja kielenkäyttöön kaikkia ihmisiä kohtaan. Kunnioitamme jokaisen fyysisiä ja henkisiä rajoja sekä yksityisyyttä. Mikäli havaitsemme rasistista tai muuta syrjivää puhetta, toimintaa, henkistä tai hengellistä väkivaltaa, puutumme siihen.