Tuomasyhteisön vanhemmistosta Tuomaskollektiivi

Tuomasyhteisö ry vahvisti syyskokouksessaan 3.11.2022 vanhemmiston johtosäännön ja päätti muuttaa vanhemmiston nimen Tuomaskollektiiviksi. Kollektiivin yleinen määritelmä on: “Kollektiivi on ryhmä ihmisiä, joilla on joukko tavoitteita ja jotka ovat motivoituneita tietyn yhteisen tavoitteen saavuttamisesta.” Uusi nimi ilmentää yhteistä tekemistä, vahvaa vapaaehtoisvastuuta ja eteenpäin katsomista. Organisaation kehittämistä on valmisteltu vuoden 2022 aikana yhdessä hallituksen ja vanhemmiston puheenjohtajien kanssa kokouksissa ja kehittämisseminaareissa.

Tuomasyhteisössä on lukuisia tärkeitä toimijaryhmiä ja vapaaehtoistehtäviä. Moniin tehtäviin voi osallistua oman halun ja elämätilanteen mukaan usein tai harvakseltaan, toisiin sisältyy laajaa sitoutumista vaativaa vastuuta. 

Uuden vapaaehtoisorganisaation avulla on tavoitteena jakaa vastuuta entistä laajemmalle joukolle ja tarjota myös tukea tehtäviin. Samalla uusien ihmisten on entistä helpompi päästä mukaan eri tehtäviin. Organisaation tarkoituksena on luoda selkeät rakenteet ja mahdollistaa elävä kehittyminen ja uusien ideoiden kokeileminen.

Hallituksen, tuomastoimiston ja vapaaehtoisten välille muodostetaan Tuomastiimi, jossa päätoimintaryhmien vetäjät toteuttavat koordinoivat ja kehittävät yhteisön monimuotoista toimintaa yhdessä.  Vapaaehtoiset eivät pelkästään toimi, vaan myös johtavat toimintaa. Päävastuuryhmiä vetää työpari, joista toinen on hallituksen jäsen. Jatkossa myös toiminta- ja taloussuunnittelu voidaan tehdä yhdessä. Tuomasyhteisön toiminnalliset ryhmät ovat messu, palvelu ja rukous, lisäksi tärkeinä tukiryhminä varainhankinta ja viestintä. Pääryhmien alla ovat toiminnan edellyttämät alaryhmät. Vastuuryhmien vetäjät ja jäsenet vahvistetaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa. Vastuuryhmiä johtaa työpari. Tuomaskollektiivin muodostavat aktiviisesti vastuuryhmissä toimivat yhteisön jäsenet. Hallitus valmistelee seuraavaksi Tuomaskollektiivin jäsenyyskriteerit sekä vastuuryhmien tehtävänkuvaukset. Tuomaskollektiivi aloittaa toimintansa vuoden 2023 alussa ja sitä kehitetään ja muokataan tarpeen mukaan ja kokemusten pohjalta.

Tuomasyhteisössä toimii aktiivisina vastuunkantajina suuri joukko ihmisiä. Eri tavoin vapaaehtoistehtävissä mukana olevia on useita satoja. Organisaation kuvaamisen kautta vapaaehtoisten yhteisön hyväksi tekemä työ tulee näkyväksi aiempaa paremmin. Palkattujen työntekijöiden ja vapaaehtoisten tekemän työn suhde tällaisenaan on asia, josta monessa seurakunnassa vasta haaveillaan. Tuomasyhteisö toimii tässä suunnannäyttäjänä.