Tuomasyhteisö ry on Tuomasmessun taustayhdistys. Yhteisö järjestää vapaaehtoisten maallikkojen ja pappien voimin kaikille avointa hengellisesti avaraa Tuomasmessua – jumalanpalvelusta, jossa on tilaa rukoukselle ja jossa iloinen musiikki tukee messuväen laulua.

Yhteisön tavoitteena on verkottua aktiivisesti messuvieraiden sekä eri yhteisöjen kanssa ja toimia hyvänä esimerkkinä hengellisestä toimintakulttuurista, jossa ihminen tulee kuulluksi.

 

Tuomasyhteisö ry:n kevätkokous to 15.4. klo 18 Zoomissa (Tuomasmessun Olohuone). Asialistalla sääntömääräiset asiat sekä sääntömuutosesitys.

TY Kevatkokous esityslista 2021

Tuomasyhteiso ry 2021 saantomuutosesitys