Tuomaskollektiivi on Tuomasyhteisön vapaaehtoistomijoiden ja vastuunkantajien verkosto.

Tuomaskollektiivin tehtäviin kuuluu yhdessä hallituksen, toiminnanjohtajan ja muiden työntekijöiden kanssa:

  • kehittää, suunnitella ja toteuttaa Tuomasyhteisön toimintaa ja tapahtumia
  • mahdollistaa yhteisön jäsenten aktiivinen osallisuus ja toiminta yhteisössä
  • pitää yllä valtakunnallista tuomasmessuyhteisöjen verkostoa
  • toimia erilaisissa yhteisötyöverkostoissa

Tuomaskollektiivi koostuu viidestä pääryhmästä: messu, palvelu, rukous, viestintä ja varainhankinta sekä niiden alaryhmistä.

Tuomaskollektiivin puheenjohtaja vuonna 2024 on Jörgen Eriksson ja varapuheenjohtajat Maarit Laurila ja Ilpo Mäkinen. Tuomaskollektiivin toimintaa koordinoi Tuomastiimi, joka muodostuu viiden pääryhmän vetäjäpareista ja tuomastoimiston työntekijöistä.

Tiimien vetäjät löydät alasivuilta Toiminta, Palvelu ja Rukous