Johdatus kristilliseen meditaatioon – luentosarja

” Kristillisen meditaation keskeinen tavoite on sallia Jumalan salaperäisen ja äänettömän läsnäolon meissä tulla siksi todellisuudeksi, joka antaa tarkoituksen ja merkityksen kaikelle mitä teemme ja olemme.” – John Main

Meditaatiota löytyy monista traditioista. Kristillisessä perinteessä meditaatioon usein viitataan sanoilla puhdas rukous tai sydämen rukous. Kyse on rukouksesta ilman ajatuksia, sanoja tai mielikuvia, joka vie meidät mielikuvituksen ja egon tuolle puolen.

Meditoidessamme emme ajattele Jumalaa tai puhu Jumalalle. Me yksinkertaisesti olemme Jumalan kanssa tämän hetken hiljaisuudessa ja tyyneydessä. Siirrymme mielestämme kohti sydäntämme. Kyse on hiljaisuuden, tyyneyden ja keskittymisen rukouksesta. Kaiken rukoilun ja rakkauden keskiössä on keskittyminen. Meditoimme hiljentämällä kehomme ja mielemme. On tärkeää istua hiljaa, selkä suorassa, ja olla valppaana ja hereillä. Jeesus sanoi: ”Valvokaa ja rukoilkaa”.

* * *

Ohjaajana: Anu Pylkkänen
Maailman Kristillisen Meditaation Yhteisö (World Community for Christian Meditation, WCCM.org)

Ensimmäinen tapaamiskerta – 22.9.2022, klo 18-19:30

Mitä on kristillinen meditaatio
Mitä on kristillinen meditaatio, kuinka meditoidaan
John Main ja Laurence Freeman, WCCM
Meditaatio
Kotona viikon aikana: – Meditaatio aamuin illoin, Tietoisen kävelemisen
harjoitus, Tietoisuus rutiinitehtävissä

Toinen tapaamiskerta – 29.9.2022, klo 18-19:30

Kristitty polku, Erilaisia tapoja rukoilla
Meditaatio
Meditaation juuret kristillisessä traditiossa
Rukouksen pyörä; meditointi ja muut rukouksen muodot
Kotona viikon aikana: – Meditaatio aamuin illoin, Hengityksen tarkkailu,
Aistien avaaminen

Kolmas tapaamiskerta – 6.10.2022, klo 18-19:30

Opetuslapsena oleminen, Hengen hedelmät
Meditaatio
Mantran eli rukoussanan merkityksestä
Itsensä jättäminen taakse; meditaatio ja opetuslapsena oleminen
Meditaation hedelmät
Miten jatketaan -jatka meditointia – meditoi ryhmässä muiden kanssa

* * *
Ilmoittautumislinkki: https://tinyurl.com/4pbnj2ve