Ignatiaaniseen perinteeseen kuuluu Raamatun kanssa rukoileminen. Tarkoituksena on siis lukea raamantuntekstiä, ja antaa sen lukea itseä. Ei niinkään yrittää ymmärtää ja tulkita, vaan kuunnella ja rukoille. Tähän on kaksi eri tapaa, joita voi käyttää erilaisten tekstien kanssa:

Lectio Divina  – Rukoileva aprikointi 

Tämä rukouksen tapa sopii erityisen hyvin psalmeihin, profeettoihin, Paavalin kirjeisiin ja muihin ei-kertoviin teksteihin.

Lue teksti hitaasti, pysähtyen sellaisen sanan tai lauseen kohdalla, joka tuntuu sanovan jotakin. Anna sanojen puhua sinulle. Anna tekstin koskettaa elämääsi, muistojasi. Oikeaa merkitystä ei ole, sama teksti puhuu eri asioita eri ihmisille. Mietiskele sanoja. Usein auttaa, jos toistat sanaa tai lausetta itsellesi useita kertoja, mieluiten ääneen. 

Pohdi, märehdi!

Puhu Jumalalle omin sanoin. Kuvittele Jumalan puhuvan sinulle. Kerro omat syvimmät toiveesi ja tarpeesi.

Kontemploi. Ole hiljaisuudessa Jumalan kanssa. Ole hiljaa ja avoinna Jumalan edessä. Lepää. Anna mielen rauhoittua. Kun mielesi alkaa vaeltaa, palaa tekstiin ja jatka lukemista.

Anna tämän nelivaiheisen prosessin jatkua koko rukousjakso. 

Lopeta tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella.

Kuvitteleva rukous

Rukouksen tapa, jota St Ignatius Loyola käytti useimmiten Hengellisissä harjoituksissa, on oman itsen kuvitteleminen mukaan evankeliumin kertomukseen. 

Kuvittele siis itsesi kertomuksen henkilöksi.  Ota osaa tapahtumiin, näe Jeesus ja muut ihmiset, kiinnitä huomiota siihen, mitä tapahtuu ja mitä tunnet. 

Kuvittelevan rukouksen tavoite on, että tekstin Jeesus voi puhua. Että evankeliumin tapahtumat tulevat todellisiksi. Ei ole tarkoitus toisintaa historiaa. Ei haittaa, jos mielikuvitus vie kertomusta eri suuntaan kuin Raamatussa. 

Ei ole väliä, tapahtuvatko asiat ensimmäisen vuosisadan Palestiinassa vai 21. vuosisadalla. Tärkeää on se, mitä Jumala haluaa sanoa tekstin kautta.

Valitse teksti, lue ja tutustu kertomukseen.

Tiedosta, että Jumala on läsnä. Anna itsesi, aikasi ja mielikuvituksesi Jumalalle, niin että Jumala inspiroi ajatteluasi.

Kerro Jumalalle, mitä lahjaa tai armoa tarvitset tänään, mitä syvimmiltäsi kaipaat. Tämä voi olla esimerkiksi suurempaa rakkautta Jeesukseen, kuten: ”Jeesus, anna minun tuntea sinut paremmin, rakastaa sinua vahvemmin ja seurata sinua läheisemmin.”

Kuvittele kertomuksen tapahtumat ”näyttämölle”. 

Käytä aikaa, katsele ympärillesi, tunne, haista ja maista. 

Minkälainen on kertomus sinun mielikuvituksessasi? 

Voit kuvitella sen nykyhetkeen tai menneeseen. 

Voit olla mukana kertomuksessa tuntemiesi ihmisten kanssa. 

Kuka olet kertomuksessa, valitse hahmo? 

Voit olla päähenkilö tai sivustaseuraaja. 

Anna kertomuksen edetä luonnollisesti

Kertomus voi lähteä eri suuntaan kuin Raamatussa, se on ok, luota Jumalaan, kaikki inhimillinen on sopivaa aineistoa rukoukseen.

Keskustelu: Kun kertomus on päättynyt, puhu omin sanoin Jeesukselle, Jumalalle, Marialle tai jollekin kertomuksen hahmoista ja kuvittele miten he vastaavat.

Päätä rukous tietoisesti esimerkiksi Isä meidän -rukoukseen.