Tuomaskollektiivi on Tuomasyhteisön vapaaehtoistoiijoiden ja vastuunkantajien verkosto.

Tuomaskollektiivin tehtäviin kuuluu yhdessä hallituksen, toiminnanjohtajan ja muiden työntekijöiden kanssa:

  • kehittää, suunnitella ja toteuttaa Tuomasyhteisön toimintaa ja tapahtumia
  • mahdollistaa yhteisön jäsenten aktiivinen osallisuus ja toiminta yhteisössä
  • pitää yllä valtakunnallista tuomasmessuyhteisöjen verkostoa
  • toimia erilaisissa yhteisötyöverkostoissa
Organisaatiokuva

Tuomaskollektiivin puheenjohtaja vuonna 2022 on Jörgen Eriksson ja varapuheenjohtaja Maarit Laurila.