Tuomasyhteisön syyskokous valitsee hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valintaa valmistelee kevätkokouksen valitsema nimitysvaliokunta. Tavoitteena on, että 1/3 hallituksesta vaihtuu vuosittain.

Vuonna 2018 hallituksen jäseniä on 9:

 Atte Korhola (puheenjohtaja)
Marianne Heikkilä
Meri-Anna Hintsala
Minna Jaakkola
Tiina Merikanto (varapuheenjohtaja)
Mikko Malkavaara
Anne Pönni
Heikki Ruismäki
Antti Vuori