Rukous- ja ehtoollisavustaja


Valkopukuisella rukous- ja ehtoollisavustajalla on keskeinen rooli Tuomasmessun liturgiassa. Hän rukoilee alttarille tulevien kanssa esirukousjakson aikana ja antaa heille pyydettäessä öljyllä voitelun. Rukous- ja ehtoollisavustaja jakaa myös ehtoollista yhdessä papin kanssa.

Tuomasmessun erityispiirteisiin kuuluu se, että mahdollisimman monella messukävijällä on tilaisuus henkilökohtaiseen kohdatuksi tulemiseen. Rukousavustajien runsas joukko pitää huolen siitä, että näin myös tapahtuu!

Valkopukuisena toimiminen edellyttää papin tai diakonin kolutusta tai Tuomasyhteisön rukousavustajakurssin suorittamista. Kysy toimimisesta ehtoollis- ja rukousavustajana tai kursseista lisää tuomaspappi Pirjo Kantalalta!

Lue rukous- ja ehtoollisavustajan tarkemmat ohjeet (päivitetty helmikuussa 2015).

Ilmoittaudu rukous- ja ehtoollisavustajan tehtävään (pappi).
Ilmoittaudu rukous- ja ehtoollisavustajan tehtävään (maallikko).
TUE MESSUA!
Joka sunnuntainen Tuomasmessu on vapaaehtoistyön ihme.
Tuomasmessu ja sen taustayhteisö Tuomasyhteisö ry toimii pääasiassa lahjoitusvaroin.
Kannata messua, se kannattelee monia uskossa ja toivossa!
Lue lisää!
Tuomas sanoi hänelle: "Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien?" Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä."