Esirukousjohtaja


Tuomasmessussa rukoukselle annetaan runsaasti tilaa ja aikaa. Siksi rukousjakso on monille tärkein syy tulla Tuomasmessuun.

Esirukousjohtaja on se henkilö, joka vastaa esirukousjaksosta.  Hän on messun kokoajan työpari ja hänellä on vastuullaan tiimi, johon kuuluvat rukousalttaripalvelijat, ehtoollispikarien kerääjät ja -pesijät sekä laulukirjojen jakajat.

Esirukousjohtaja suunnittelee messun yhdessä messun kokoajan, liturgin, saarnaajan ja musiikkijohtajan kanssa. Hän ohjaa omat tiimiläisensä heidän tehtäviinsä ja pitää ennen messun alkua koko porukalle palaverin, jossa varmistetaan, että kaikki on kunnossa.

Lue esirukousjohtajan tarkemmat ohjeet.


TUE MESSUA!
Joka sunnuntainen Tuomasmessu on vapaaehtoistyön ihme.
Tuomasmessu ja sen taustayhteisö Tuomasyhteisö ry toimii pääasiassa lahjoitusvaroin.
Kannata messua, se kannattelee monia uskossa ja toivossa!
Lue lisää!
Tuomas sanoi hänelle: "Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien?" Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä."