Työn juhla

Tuomasblogi 30.4.
Tuomaspappi Pirjo Kantala

Facebookissa on viime päivinä ollut trendinä laittaa elämästään jakoon arkikuvia. Useimmat arkikuvat ovat kertoneet lapsista, luonnosta, matkoista ja ruoasta.
Työstä on ollut vähän kuvia, vaikka se lienee kuitenkin lähes kaikille kuvia laittaneille keskeisin osa arkea. Ehkä työhön liittyy  lopulta vähän kuvattavaa tai ainakin sellaista kuvattavaa, jonka voisi julkaista sosiaalisessa mediassa.

Toukokuun ensimmäisenä päivänä työ ja sen arvo ja arvostus oli juhlimisen aiheena. Työ on meille mahdollisuus hankkia toimeentulo ja kehittyä. Se on osa omaa identiteettiämme. Hyvä työn tulos ilahduttaa.  Joskus työ on raskasta ja uuvuttaa. Meillä Suomessa työehdot ja olosuhteet ovat melko hyvällä tolalla. Niin ei ole kaikkialla eikä kaikilla.  Työn puuttuminen koskettaa myös kipeästi.

Jeesuksen vuorisaarnan sanat ”kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille”(Matt.7:12) voisi hyvin olla ohje työelämään.  On hyvä pitää mielessä, että työ ei ole vain voiton tavoittelua, vaan sillä on vaikutuksensa meidän ja ympäröivän maailmamme hyvinvointiin.

Jumala,
siunaa meidän työmme
jaksamisella ja ilolla,
onnistumisella ja palkalla,
arvostuksella ja oikeudenmukaisuudella.
Ja levolla uurastuksen jälkeen.
TUE MESSUA!
Joka sunnuntainen Tuomasmessu on vapaaehtoistyön ihme.
Tuomasmessu ja sen taustayhteisö Tuomasyhteisö ry toimii pääasiassa lahjoitusvaroin.
Kannata messua, se kannattelee monia uskossa ja toivossa!
Lue lisää!
Tuomas sanoi hänelle: "Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien?" Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä."