Johdatus ignatiaaniseen mietiskelyyn

Lyhyt perusohje sanameditaation kuluksi, eli ensimmäinen ignatiaaninen harjoitus

Viivy Jumalan läsnäolossa.
Pyydä, että ajatuksesi ja koko olemuksesi saavat tässä hetkessä suuntautua Häneen.
Kerro Hänelle, mitä kaipaat.
Lue Sana useaan kertaan.

Astu itse kertomuksen näyttämölle mielikuvien ja aistien avulla. Jos mahdollista, keskustele tekstin henkilöiden, erityisesti Jeesuksen, kanssa.

Mitä Jumala tässä puhuu?
Mihin Hän sinua kutsuu?
Mikä sinua erityisesti koskettaa?

Päätä rukoushetkesi tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän –rukoukseen.

Rukoushetkesi jälkeen:
Varaa vielä pieni hetki.
Mitä rukouksessasi tapahtui? Nousiko esiin jokin mielikuva, tunne tai sana?
Kirjoita ne itsellesi muistiin.

Teksti: Pekka Yrjänä Hiltunen
TUE MESSUA!
Joka sunnuntainen Tuomasmessu on vapaaehtoistyön ihme.
Tuomasmessu ja sen taustayhteisö Tuomasyhteisö ry toimii pääasiassa lahjoitusvaroin.
Kannata messua, se kannattelee monia uskossa ja toivossa!
Lue lisää!
Tuomas sanoi hänelle: "Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien?" Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä."