Äänentoisto


Tuomasmessussa äänentoiston tarkoituksena on luoda mahdollisimman hyvä ja tasainen kuuntelukokemus kaikille, jotka osallistuvat messuun. Messun äänentoisto on haasteellinen, koska sekä puheen että musiikin selkeä kuuluminen on tärkeää. Tuomasmessu ei ole mikään konserttitilanne, vaan yhtä lailla koko kirkkokansa osallistuu laulullaan lähes kaikkeen musisoimiseen. Kun monen sadan hengen kuoro ryhtyy laulamaan, siitä lähtee aika paljon ääntä. Silloin on erityisen tärkeää, että kaikki pystyvät laulaessaan kuulemaan varsinkin esilaulajat ja säestyksen.
 
Äänen kuuluminen kirkkosalissa on tärkeä osa äänentoistoa, mutta samalla ääntä siirretään moneen muuhunkin paikkaan. Ääni toistetaan kirkkosalissa kaiuttimien lisäksi induktiosilmukan kautta, jotta se olisi kuultavissa suoraan kuulolaitteissa. Ääni kulkee myös kuoriin, kirkon muihin tiloihin, Radio Dein lähetykseen sekä Agricola-tv:n suoraan internet-lähetykseen. Muusikoille on erityisen tärkeä juuri heidän tarpeisiinsa säädetty oma äänentoisto eli monitorointi. Sitä kautta kukin muusikko pystyy kuulemaan hyvin niin itseään kuin muita muusikoita.

Sopivasti Tuomasmessun 25-vuotisjuhlan kynnyksellä tapahtui merkittäviä muutoksia Agricolan kirkon äänentoistossa. Olemme saaneet kirkossa käyttöön uuden digitaalisen äänentoistojärjestelmän. Tämä on ollut erityisen tarpeellista, sillä Agricola!-liikken myötä kirkossa järjestetään Tuomasmessun lisäksi monia muitakin tilaisuuksia, joissa tarvitaan äänentoistoa. Uuden järjestelmän ansiosta ääntä voidaan siirtää eri puolille kirkkoa, eikä äänentoiston säätöjä kunkin erilaisen tilaisuuden tarpeisiin jouduta tekemään joka kerta alusta uudelleen. Samalla niin kirkossa kuin radiossa voidaan huomata selvä parannus äänen laadussa.

Tuomasmessun äänentoistajina toimivat Tom Häggblom, Juha Liesilinna, Joonas Saikkonen, Tuomas Haimakainen ja Veera Vallinkoski.

TUE MESSUA!


Joka sunnuntainen Tuomasmessu on vapaaehtoistyön ihme.
Tuomasmessu ja sen taustayhteisö Tuomasyhteisö ry toimii pääasiassa lahjoitusvaroin.
Kannata messua, se kannattelee monia uskossa ja toivossa!

Lue lisää!


Tule tekemään messua
Ilmoittautu messutehtäviin täällä.