Vanhemmisto


Tuomasmessun vanhemmisto on Tuomasyhteisön vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan nimittämä neuvoa ja virikkeitä antava elin. Vanhemmistoon kutsutaan rukous- ja ehtoollisavustajat, eri toiminnoista vastaavat henkilöt, tiimien ja ryhmien vetäjät sekä nimetyt teologiset asiantuntijat. Vanhemmiston jäsenen tulee olla Tuomasyhteisön jäsen.

Vanhemmistoa johtaa syyskokouksen valitsema vanhemmiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Puheenjohta jat vastaavat vanhemmiston toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä tuomaspapin  ja tuomaskanttorin kanssa. Kuukausittain toistuva messukokous Tuomasmessun toiminnan kehittämiseksi ja arvioimiseksi on vanhemmiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vastuutehtävä.

Vuoden aikana 
puheenjohtajat pitävät yhteyttä vanhemmiston jäseniin, innostavat ja rohkaisevat osallistumaan. Innostamisen ja rohkaisemisen levittämiseksi Puheenjohtajat järjestävät yhdessä hallituksen ja tuomaspapin kanssa yhteisöllisyyttä ja hengellisyyttä vahvistavia "rakentumis- ja rakentamispäiviä" päiviä 1–2 vuoden mittaan.


TUE MESSUA!
Joka sunnuntainen Tuomasmessu on vapaaehtoistyön ihme.
Tuomasmessu ja sen taustayhteisö Tuomasyhteisö ry toimii pääasiassa lahjoitusvaroin.
Kannata messua, se kannattelee monia uskossa ja toivossa!
Lue lisää!
Tuomas sanoi hänelle: "Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien?" Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä."